Po uruchomieniu systemu IBOK przez przeglądarkę internetową wyświetla się strona główna aplikacji – ekran logowania.  Poprzez ekran logowania użytkownik ma dostęp do regulaminu, kontaktu i pomocy. W lewym dolnym rogu użytkownik może sprawdzić, kiedy była ostatnia aktualizacja danych(informacja wyświetlana jest na każdej stronie IBOKa).

W lewym górnym rogu znajdują się dwa linki do podstron:

·        Logowanie – prowadzi użytkownika do strony głównej – ekranu logowania

·        Rejestracja – prowadzi użytkownika do formularza umożliwiającego zarejestrowanie się w systemie IBOK

Pośrodku strony widzimy dwa pola tekstowe:

·        Użytkownik – tutaj zarejestrowany użytkownik wpisuje swoją nazwę

·        Hasło – tutaj zarejestrowany użytkownik wpisuje swoje hasło


Pole NOWY UŻYTKOWNIK   również odsyła użytkownika do formularza rejestracyjnego.