SPÓŁDZIELNIA  METALOWIEC

              

35-326 Rzeszów, ul. Graniczna 6e-mail:sekretariat@spoldzielnia-metalowiec.pl

Telefony:
17 857-58-77 - Fax
17 875-58-60 - Sekretariat
17 875-58-61 - Prezes
17 875-58-72 - Dział Przygotowania Remontów
17 875-58-63 - Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
17 875-58-70 - Dział Wspólnot Mieszkaniowych
17 875-58-66 - Dział Księgowości