MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

               "METALOWIEC" 

35-326 Rzeszów,ul.Graniczna 6e-mail:sekretariat@msm-metalowiec.rzeszow.pl

Telefony:
17 857-58-77 - Fax
17 875-58-60 - Sekretariat
17 875-58-61 - Prezes
17 875-58-72 - Zastępca Prezesa ds.Przygotowania Remontów
17 875-58-69 - Zastępca Prezesa ds.Członkowskich
17 875-58-63 - Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
17 875-58-70 - Dział Wspólnot Mieszkaniowych
17 875-58-66 - Dział Księgowości